MAMIR HODO – BYROJA INXHINIERIKE E EKSPERTEVE PROFESIONISTE TE SIGURISE RRUGORE & AKSIDENTEVE

Rruga” Nikolla Jorga  “, Ndërtesa nr.9, Hyrja 4, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, Albania
0695439268

Përshkrimi:

Ofertë e Re     Kontakto

Kategoria: Ekspert

Edukimi i grupmoshave per respektimin maksimal te rregullave te qarkullimit rrugor.
Veprimi ne praktike per permiresimin e qarkullimit rrugor meqellim arritjen e nivelit te larte ne zbatimin e  rregullave te qarkullimit ne rruge ne nivelin e vendeve europiane.
Auditime gjate fazes se projektimit , ndertimit  si dhe inspektimet gjate funksionimit te rrjetit rrugor ne rruget Urbane, interurbane, lokale, autostradat perfshire dhe rruget te cilat jane pjese e rrjetit kryesor te Europes, per menaxhimin sa me te mire te sigurise rrugore , ne segmentet me perqendrim te larte te aksidenteve , pjese te rrjetit rrugor te hapura per trafikun , ku per nje periudhe tre vjecare ka patur nje numer te larte te aksidenteve fatale ne perpjestim me rrjedhen e trafikut. Inspektime te sigurise rrugore….

Adresa: Rruga” Nikolla Jorga  “, Ndërtesa nr.9, Hyrja 4, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, Albania

Web   f   Insta

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa: